Pár slov o osadě

...a tak pojď, půjdem' dolů kráčet tajemnou tmou,
podzemní chodby zní ozvěnou.
Půjdem' tam, kde už není sluneční svit,
mnohem dál, než se kdo odvážil jít...Na břehu jezírka na Malé Americe seděli kluk s holkou a diskutovali o tom, že by mohli přeplavat na ostrůvek. Keců bylo plno a činy žádné, a tak mezitím dolů do lomu slezla další dvojice - dva kluci. A začali diskuzi podobnou, jen s tím rozdílem, že se přeli o nejlepší vstupy do štol. A tu se dívka, Kawi jménem, obrátila na ony dva jinochy s tím, že ono tajemství zná... Kluci si pak, šťastni nad příslibem prohlídky štol, skočili do jednoho menšího lůmku pro své věci a navrátili se nejen s nimi, ale i s další dvojicí, kterou opodál potkali při marném kopání závalu. Vznikla tak zcela náhodná sešlost, která se mohla směle ponořit do hlubin podzemíního labyrintu...

Z oné sestavy, kterážto se jednoho krásného červnového dne náhodně setkala v lomech na Americe, zůstali v kontaktu tři lidé - Dan, Kawi a Zvoník. Společně pak vyrazili na několik dalších vandrů Náhodná podzemní sešlostkrajem Amerik a zde se i zrodila myšlenka založit trampskou osadu. Však také okolí k tomu vybízelo - kam se člověk podíval, nacházel stopy trampské minulosti této krajiny. Ohniště, dávné podpisy osad na skalách, často doplněné kresbou woodcraftu, někdy i lidé, kteří zde vzpomínali na své trampování. Jen těch nových, mladých, mnoho nebylo. A tak jsme prostě museli přijít my... :) Snad k té trampské tradici Amerik důstojně přispějeme.

Ještě než jsme spáchali samotný slavnostní akt založení osady, přidala se k nám Kawiina kamarádka Žemle, jež zároveň vyřešila palčivý problém, že nikdo z nás neuměl pořádně hrát na kytaru, o zpěvu ani nemluvě. A pak již lomové stěny ozářil oheň, který oznamoval, že naše vandry se pro příště budou odehrával pod vlajkou T.O. Tuláci podzemí...

Po několika dalších akcích na Americe jsme vyrazili téže do Beskyd, kde jsme přijali do osady zatím posledního, páteho, člena - Honzu, kterého taktéž do tohoto spolku zlanařila Kawi. A čas beží dál, vandrujeme a touláme se všude možně, na zemi i pod ní... Ale co bych tu psala, lépě to jistě popíše webová Kronika a fotky v ní. Anebo se třeba někde potkáme...

Drobný dodatek o tři roky později: Do osady jsme je ještě na konci roku přijali Atabe a o rok později ji opustil Dan, nicméně nezanevřel na nás. :-) Někdy to dopíšuju, přepíšu i rozepíšu, ale zatím nějak není čas - takže jen toto skromné doplnění. (Kawi, leden 2014)

Další dodatek: Na jaře 2014 vstoupil Přebral, v zimě téhož roku opět Dan. Na jaře 2015 vystoupila Atabe.

Osadní symboly - domovenka, vlajka a znak

Domovenka T.O. Tuláci podzemí Vlajka T.O. Tuláci podzemí Znak T.O. Tuláci podzemí

Naším znakem se stala černá hornická karbidka obklopena rozlévající se zaří, která je však, oproti běžným dobře vychovaných lampám, jasně zelená. Zelená je barvou naděje, vykládali si kluci v dobrodružné knížce, když za svitu zelené lampy kopali v podzemní chodbě poklad. Zelené světlo se rozlévá i chodbami podzemní říše Agarthy. A což teprv na Americe - tam se dějí věci, když ve štole svítí zelená! Celý výjev má pak opět černé pozadí jako výraz věčné tmy podzemí, tajemna, záhad a touhy pátrat po nich.

Rám znaku tvoří symbol lesní moudrosti v tradičních barvách - modrý kruh a bílé rohy s šedými špicemi. Do něj je vsazen nápis Tuláci podzemí a písmena T.O.

Motiv na vlajce je obdobný - zeleně zářící karbidová lampa a bílý nápis T.O. Tuláci podzemí s letopočtem založení osady - 2010. To celé na plátce trojúhelníkového tvaru s černým orámováním.

Osadní placky a camrátka

Na trampských akcích bývá zvykem rozdávat drobné pamětní přívěsky - camrátka - pro všechny účastníky, pro vítěze případných soutěží pak různě malovaná dřevěná kolečka - placky. Některé z těch námi vyrobených jsou k prohlédnutí dole na stránce.

Placky za soutěže, camrátko a putovní cena za vítězství v umělecké soutěži
7. výroční oheň T.O. Tuláci podzemí 2016
Vitězové celkového bodování: Brouk, Mejla, Žemle

Placky za soutěže a putovní cena za vítězství v umělecké soutěži
6. výroční oheň T.O. Tuláci podzemí 2016
Vitězové celkového bodování: Soptík, Tulák, Přebral

Placky za soutěže a putovní cena za vítězství v umělecké soutěži
5. výroční oheň T.O. Tuláci podzemí 2015
Vitězové celkového bodování: Brouk, Lucka, Iva

Placky za soutěže
4. výroční oheň T.O. Tuláci podzemí 2014
Vitězové celkového bodování: Žemle, Komár, Mejla

Placky za soutěže a camrátka
3. výroční oheň T.O. Tuláci podzemí 2013
Vitězové celkového bodování: Tatar, Přebral, Žemle

Placky za soutěže, camrátka a putovní cena za vítězství v umělecké soutěži
2. výroční oheň T.O. Tuláci podzemí 2012
Vitězové celkového bodování: Bjéťa, Přebral, Višňák

Placky pro vítěze na 1. výročním ohni T.O. Tuláci podzemí
Vitězové celkového bodování: Atabe, Žemle, Zvoník

Žemlin kámen na Ivančeně