Písničky o lomech Amerika


Amerika (mp3 ke stažení)
F. T. Prim

   Ami       Fmaj7      G6  Emi 
 1. Ozvěnou slýcháš podivný hlasy od údolí, 
   Ami       Fmaj7        G6  Emi 
   opouštíš řeku a bázlivě koukáš se po okolí. 
   Ami         Fmaj7       G6   Emi 
   Jdeš cestou známou, zrají tam klasy a voní bez, 
   Ami       Fmaj7     G        E4 
   překročíš nohou ostnatej drát, kterej už dávno vyhlodal rez. 
 
    Ami       Fmaj7    G              Emi7 
 Ref: Na cestách dnů, v paměti snů se příběhy jak děti v trávě honí, 
    Ami        Fmaj7     G             E  Ami 
    chtěl bys dál jít a naplno žít, nebejt jako stádo slepejch koní, 
    F    G  Fmaj7
    slepejch koní.
 
 2. V záblesku skal se otevírá tajemný kraj,
   břízy se kloní k hladině jezer, pozemský ráj.
   Kdysi tu býval vápennej lom a znovu má být,
   ti, co u koryt sedí, neslyší výkřik, nechte ho žít, nechte ho žít. 
 
 Ref: Na cestách...
 
 3. Kolik překrásných dnů a kolik nocí jsi tady spal,
   kolikrát, když jsi usínal ses o tenhle kraj bál.
   Tak řekni STOP! a na skálu z výšky udělej kříž,
   že by někdo chtěl rozbít tenhleten zázrak, to nevěříš, to nevěříš. 
 
 Ref: na cestách...
 


Štola č. 14 (Hagen) (mp3 ke stažení)
F. T. Prim

   Dmi             C 
 1. Tenkrát ještě hřměla druhá válka, 
   Dmi            C 
   nad zemí se vznášel smrti stín 
   Gmi          Dmi 
   Lidem se chtělo spíše plakat, 
   F          B       A 
   v lomech nad řekou, u které stával mlýn 
 
   Dmi           C 
 2. V lomech těžíval se bílý kámen, 
   Dmi             C 
   až do dne,kdy si ďábel začal hrát. 
   Gmi              Dmi 
   Z lidí nestačil říct nikdo ani ámen 
   F       A     Dmi 
   málokdo věděl, co se může stát. 
 
    F            C 
 Ref: Pane Hagen, týdny už tu chodím, 
    Dmi               A7 
    po štolách bloudím a hledám váš dům. 
    F             C 
    Pane Hagen, trochu se vás bojím, 
    Gmi              A7 
    Je legenda pravda či podobá se snům? 
 
 3. Zával ukončil pouť mnoha mužů,
   jen Hagen odtud vyvázl jak král.
   Se strunou v ruce léta po štolách se toulal
   a lidé se ho začli hrozně bát.

 4. Ve štole 14 kolejnice visí,
   tam Hagen obydlí své má.
   Příhody se občas krví mísí,
   vždy když ve štole svítí zelená.

 Ref: Pane Hagen...

 5. Léta už sem jezdí spousta trampů,
   příběh o Hagenovi každej dobře zná.
   Podivné náhody se tady dějí stále,
   jisté je, Hagen je všech podzemních štol král. 
 


Balada o Americe (mp3 ke stažení)
Petr Pet Šedina, Ladislav Laco Lahoda

   4 x E Ami    Dmi
 1. Vítr ztišil tóny písně dávno ztracené,
   D     C
   nehledí už oči hnědé, dálkou zasněné,
   Ami                Dmi
   místo nich teď jsou tu jenom šedé tváře skal,
   E            E7  Ami Emi  Ami
   struny v prach se rozpadly, šlépěj vítr svál.

 2. Na nádrobní kámen nápis vepsal čas,
   živé listí stromů přešel tuhý mráz,
   bije srdce pod ním ve vzpomínkách dál,
   vrásky v tváři příběh znaj, co dávno se tu stal.

 3. Země prokletá, co nezná lidský hlas,
   leží v údolích po všechen ten čas,
   kdo znal její tajemství, do hrobu jej vzal,
   svědek v prach se obrátil, nesměl žít už dál.

 4. Kaňon skalnatý, co nezná slunce jas,
   prachem zavátý jsou cesty, stěny, sráz,
   na dně stojí v tichých tmách voda jezerní,
   zrcadlí se v ní jen čas a nebe večerní.

 5. Plameny stíny rozhání, tóny s ozvěnou,
   hraje dívka s kytarou píseň ztracenou,
   u ohně s ní tři přátelé píseň zpívají,
   v očích žár a dálky cest i stíny půlnoční.

 6. Neznali však zákon země, ten co střeží dál,
   tajemství, co je tak temné, skryté v šedi skal,
   kroky znějí temnotou v štolách zšeřelých,
   podzemím tu bloudí věky duše zemřelých.

 7. Nad údolím ráno slunce vychází,
   kamarády dívka krásná nedoprovází,
   za tajemství údolí duch daň už svou si vzal,
   její duše bloudí v tmách, ukryta v šedi skal.

 8. Pod rukama věrných druhů vzrostla mohyla,
   s kytarou i písně dívky s sebou pohřbila,
   jeden život odešel jim někam spolu s ní,
   jenom vítr občas struny teskně rozezní.

 9. Když zabloudí lidská duše v místa zakletá,
   pod nohama našedlý prach stále přelétá,
   on je zbytkem mnoha mohyl těch, co chtěli znát,
   tajemství, co jednou zboří stovky palisád...
   Dmi E7 Ami E7 A
   ...stovky palisád.
  


Seržant (mp3 ke stažení)
Náplava

     C     Ami   C        Ami
 1. Ta štola už je zasypaná dobrejch dvacet let
    C      Ami     C        Emi
   a od tý doby, milej pane, dost se změnil svět,
     C      Ami     C      Ami
   tak moc mi tady necourejte, sedněte si, poslouchejte,
    C      Ami      Emi    G
   příběh dávný, jestli chcete, můžu vyprávět.

 2. Před léty tu nebyl jak teď opuštěnej lom,
   ani já jsem tenkrát nebyl starej seschlej strom,
   tam ve štolách se dalo spát, když v noci s mlhou padl chlad
   a každý pátek odtud zazněl tichý kytar tón.

          C   Ami             F     E
 Ref: Jen já tu hlídám, já, staletej strom, kterýmu duši nezlámou,
          C     Ami           F       E
    z výšky se dívám na všechna lidská trápení a roky, ty dál jdou.

 3. Ten seržant Stanley, co vás, pane, ňák moc zajímá,
   tak ten sem tehdy jezdil s dívkou rok, možná i dva,
   co ti se spolu nazpívali, nasmáli i nahádali,
   měla vlasy barvy slunce, každý ji tu znal.

 4. To jednou takhle v neděli seržant žízeň měl,
   ke studánce vprostřed štoly pro vodu si šel,
   tam ve starejch kolejích, kde bylo slyšet tichý smích,
   tam prý se mihnul její stín a další vedle něj.

 Ref: Jen já tu hlídám...

 5. Chvíli stál jak solnej sloup a za podpěru vzal,
   nedbal, že ho uslyší, jak vzteklej grizzly řval,
   řev se chodbou rozlíhal a vzduch to chvění nabíral,
   pak uvolnil shnilej trám a štolu zasypal.

 6. Uvnitř našli jenom dívku, hrob pode mnou má,
   občas někdo zabloudí a se mnou vzpomíná,
   jen vás jsem tady neviděl, a přece bych tě poznat měl...

 Rec: Tak přece jsem se dočkal, seržante...

 Ref: Jen já tu hlídám...